Dagsenter for heimeboende eldre, hver mandag

Dagsenter for heimeboende eldre (som ønsker å treffe andre og spise i lag med andre)
2019 © Alvdal frivilligsentral